žabangas

žabangas
1 žabángas sm. (1) KBII63, K, I, LsB526, OGLII300, FrnW, 1. Q174, CII444, H, H174, R, R133,226, 175,301,461, S.Dauk, BzF201, Rtr, ŠT208 žr. žabangai 1: Į žabangą mesti N. Žabangėlis SD1145. Kūno geiduliai yra tinklai smerties, kuriais jis durnius sugauna taip paukštį su žabangu brš. 2. CI632, SD1145, pančiai, grandinės: Kaip žabangas ateis [paskutinio teismo diena] ant visų, ant žemės gyvenančių NTLuk21,35. 3. žr. žabangai 3: Mylėk taip kaip ir mus pačius, kurie labai mus neapkenta ir kurie mums žabangą spenda 52. Reik prieg tam jiem gerą turėti liudymą nuog prašalimų (=prašalūnų?), jeib neingipultų ing gėdą ir ingi žabangą neteisinykų 29. Smarkus tatai ant mūsų žabangas o baisi votis, o neest tasai nė vienas ant svieto, idant tuo priderančiai pasigirt galėtų, idant jo tas bjaurus gundinimas niekad krutint neturėtų MP110. Ir netarnausi dievamus jų, būtų nes tai tau žabangu Ch5Moz7,16. Ir pakūtavotų iš žabango velno, apkalti būdami nuog jo ant valės jo Bt2PvTm2,26. Girtybė yra tai tikriausias velnio žabangas TS1903,1b. ^ Nesa ateis kaip žabangas arba kaip vagis naktį, kad netikėsitės, ant veido žemės DP16.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • žabangas — 2 žãbangas sm. (1) vėjavaikis, pliuškis, pludungis: Toks didelis žãbangas, o potrų nemoka Šts. ^ Vėžys arklį pabalnojęs į čibulių drangas, o pats juokias išsivėpęs kaip koksai žabangas LLDI363(Škn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabangos — sf. pl. (1) J.Jabl(Skp), DŽ, NdŽ, KŽ, Ms, Slnt, Prk, (3); Sut, Rtr, ŠT59, ŽŪŽ91 1. žr. žabangai 1: Užstatė ant kūtės žabangas ir pagavo šešką Skrb. Eisim žabangų̃ statyt Mrc. Pakliuvo žvirblis tosen žabangosen LTR(Ln). Paukščius žabangomis gaudo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkristi — įkrìsti intr. 1. K krintant patekti į ką: Krislas į akį įkrito J. Kepurė įkrìto vandenin Š. Lapė netyčiomis įkrito į šulinį S.Dauk. Man septynios stirnenos medaus į vandenį įkrito ir pasileido J.Jabl. Įkrito mano ašara į vyną V.Kudir. Nu to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lankstas — lañkstas dkt. Kad nepakliūčiau į žabángas, turėjau darýti di̇̀delį lañkstą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žabangai — žabángai dkt. Į žabángus, žabángas įkliùvo šẽškas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ašatas — ãšatas sm. (3b) žr. ašutas: Ašataĩ yra plaukai iš uodegos arba iš karčio arklio J. Šepečiai, dirbti iš arklio ašatų̃, yra geriausi Dov. Iš ašatų̃ pasidirbo žabangas, dagiliukus gaudys Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaudykla — gaudyklà sf. (2) DŽ: Vieta, kur spąstus, peliakautus, slastus, žabangas, užnarves statai dėl gaudymo, vadinas gaudyklà J. Nubėgau į palaidų šunų gaudyklą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiekti — 1 pasiekti Rtr, Š, pasiẽkti, ia (pàsiekia Pv), pàsiekė Sb, Kp; L 1. tr., intr. Q651, SD43,336, Sut, M, LL24, DŽ ištiesta ranka ar kuo kitu paimti, paliesti ką toliau esantį: Aš pasieksiu obalį J. Pasiekiau duoną nuo lentynos ir padaviau Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patekti — patèkti intr. 1. J.Jabl, M, L, Š, Rtr atsidurti, pakliūti kur: Jis patẽko į girios tankumyną NdŽ. Dulkelės patẽko man į nosį NdŽ. Patekaũ, kur uogų nėr, ir nesparčiai renku Vj. Kap tu čia patekaĩ, kas tave kvietė? Prn. Ji po mašina patẽko i …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”